Zaštitne pregrade

Pregrada je izrađena od PET-G materijala.
PET-G materijal nudi izvrstan omjer čvrstoće i težine, izvanrednu optičku jasnoću, vrhunsku kemijsku otpornost, trajnost, otpornost na požar, te se može 100% reciklirati.
Materijal je otporan na alkohol te se može čistiti uobičajenim dezinficijensima